zandoog

Zandoog maakte ik tijdens een verblijf op het eiland Schiermonnikoog. Het verblijf maakte deel uit van het project ‘Rondje kunst in Polder’. Gedurende een maand verbleven 6 kunstenaars op het eiland, ieder bij een van de boeren in de polder. Gedurende die maand maakten zij een kunstwerk dat een relatie aanging met het bedrijf of de omgeving. Bij mij was dit object het resultaat in combinatie met een gedicht. Het werk is een observatorium vanwaaruit de polder te zien is. De polder, maar ook de grenzen daarvan. Met achter die grenzen de ‘natuur’. De natuur die door de boer waar ik verbleef gezien werd als bedreigend. Mede door het conflict dat hij (en vele andere agrariĆ«rs) had met natuurorganisaties.

Gemaakt in augustus 2009. Materiaal: hout, dekzeil, staal. Maat: L6m x B4,5m x H4,5m

This work, Zandoog, did I made during a stay on the island Schiermonnikoog. The stay was part of the project ‘Rondje Kunst in de Polder’ (A Circle of Art in the Polder). During one month 6 artists stayed on the island, each with one of the farmers in the polder. During that month they made an artwork that had a relationship with the company or the environment. I made this object in combination with a poem. The work is an observatory from which you can see the polder. The polder, but also its borders. And behind that borders: nature. Nature that, by the farmer where I stayed, was seen as threatening. Partly because of the conflict that he (and many other farmers) had with nature conservation organizations.

Made in August 2009. Materials: wood, plastic sail, steal. Size: L6m x W4,5m x H4,5m