artistiek werk

Binnen het werkveld van de kunst begeef ik me op verschillende terreinen. Als mijn basis zie ik de autonome ruimtelijke beeldende kunst. Zo ben ik opgeleid, en vanuit die discipline heb ik leren kijken naar artistieke vormgeving. Maar al snel kwam ik er achter dat ik mezelf niet wilde beperken tot slechts één discipline, en merkte ik dat mijn talenten zich ook voorbij die grenzen uitstrekten. Ook merkte ik dat de specifieke beeldhouwers manier van kijken die ik had aangeleerd in andere disciplines een blikverruimer was, hetgeen andersom even goed het geval was. Een bevrijdende ontdekking! Want dat betekende dat mijn speelveld zoveel groter was dan alleen de beeldende kunst (of zelfs groter dan het speelveld van de kunst…)

Kortom, beeldende kunst is slechts een deel van het werk waar ik me mee bezig houd. Maar wel een gekoesterd deel.

Het werkveld van de kunst waarop ik mij begeef verdeel ik grofweg over de volgende disciplines: ruimtelijk werk, waarmee ik mijn ruimtelijk beeldende werk aanduid – community werk, daarmee duid ik de kunstprojecten aan die zich richten op de participatie van amateurs onder leiding van professionals –
letterwerk, zo nu en dan schrijf ik ook teksten of gedichten. Vaak is daarbij een ander werk de aanleiding – divers werk, al het werk dat niet past bij bovenstaande disciplines, waaronder video werk.